Facebook

Pravidla

Zjednodušená pravidla pétanque

Ve hře Pétanque se proti sobě staví:

3 hráči proti třem „triplet“
2 hráči proti dvěma „dublet“
1 hráč proti jednomu

Při hře ve trojicích má každý hráč k dispozici 2 totožné ocelové koule na petanque, pokud budou hrát jen ve dvojicích, k dispozici má každý hráč koule 3.

Na začátku hry se náhodně losuje, která skupina začne. Kterýkoliv hráč ze začínající skupiny vyznačí místo pro hod, které vyhraničí kruhem na zemi. Během hodu se nesmí chodidla hráče ocitnout mimo tento kruh dokud koule nedopadne na zem.

První hází „prasátko“ do vzdálenosti cca 6-10 m.

Následně tentýž hráč hází svojí první kouli ve snaze dohodit ji co nejblíže k prasátku.

Dalším na řadě je hráč druhé skupiny: vstoupí do vyznačeného kruhu a hází tak, aby umístil svoji kouli co nejblíže k prasátku nebo aby vyrazil dále od prasátka kouli protihráče. Skupina či hráč s koulí nejblíže k prasátku vedou hru.

Následující hod náleží hráči, který není ve vedení. Hází se tak dlouho, dokud se hráč nedostane do vedení nebo nedojdou hrací koule. Dojdou-li, vedoucí skupina má možnost využít všechny zbývající hody a umístit své koule co nejblíže k prasátku.

Jsou-li vyčerpány všechny hody, sčítají se body pro vítěznou skupinu. Ty odpovídají množství koulí blíže k prasátku než nejbližší koule protihráče.

Výherce znovu hází prasátko z již vyznačeného kruhu. Hra trvá tak dlouho, dokud nedosáhne jedna ze skupin, popřípadě jeden z hráčů, 13ti bodů.

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA PÉTANQUE

přijatá a používaná všemi národními federacemi, členy Mezinárodní federace pétanque (F.I.P.J.P.)

Více zde

Pravidla turnaje

  • Každý večer (nedělě – čtvrtek) od 16:00 do 20:00 bude organizován turnaj. Účast v turnaji je podmíněna symbolickým zápisným 50 Kč. Zápisné bude hrazeno na místě.
  • Každý turnajový den bude omezen na 30 hráčů.
  • V závislosti na účastnících bude turnaj uspořádán v tripletech, dvojicích nebo jednotlivec proti jednotlivci.
  • Registrace do turnaje je možná na místě (uzavírka zápisu je vždy v 16:00 den turnajů). Uzavírka zápisu je vždy v 16:00.
  • Z důvodu organizace bude průběh jednotlivých utkání upřesněn během samotného turnaje.
  • Závodníci se při zápisu k turnaji zapisují jednotlivě. Skupiny (trojice, dvojice) budou vytvořeny náhodným losováním před začátkem turnaje (meze 16:00 a 16:30). Každý účastník bude zařazen do skupiny. Zda-li se bude jednat o dvojici či trojici, rozhodne množství zapsaných hráčů. Účelem je mít 5 týmu na hřiště rozdělená mezi skupiny A a B. Od 16:00 do 20:00 se jednotlivé týmy v rámci skupin utkají mezi sebou. Každé utkání potrvá max. 12 minut. Vítězná skupina si připíše 2 body, skupina poražená bod 1. Na konci prvního kola (v okamžiku, kdy proběhnou všechna utkání v rámci skupin A a B) jsou vybrány 2 nejlepší týmy ze skupiny do semi-finále: 1. ze skupiny A se utká s 2. ze skupiny B, 2. ze skupiny A se utká s 1. ze skupiny B. Dojde-li k rovnosti v počtu bodů během semi-finále, je porovnáno množství získaných bodů během utkání v rámci základních skupin.
  • Každá hra semi-finále potrvá 13 minut. Výherci se utkají ve finále. Porážení se zúčastní finále poražených.
  • Finále je rozděleno na 2 partie po 13 minutách. V případě rovnosti bodů se uspořádá partie 3., která rozhodne o vítězi.

 

©2012-2018 Petang - Češi mají koule